Danska Märklin          

 Start
Lok
Personvagnar
Godsvagnar


Mail


Efterlysning.


Nostalgi
.Byggsatser.
 

Här kommer vi att visa Märklin med
Dansk anknytning.
Även vårat grannland har en hel del fina
tåg och vagnar.
Här visar vi ett urval av lok & vagnar.

Tågsats Art nr 28524 Lok med tre vagnar.

Startsats Art nr 29171

Tågsats Art nr 28461 Lok med tre vagnar.


Märklin Art nr 39543


Tågsats Art nr 26617


Startsats Art nr 29467

Startsats Art nr 29670

Startsats Art nr 29142  år 2004

Startsats Art nr 0979  år 1979

Startsats Art nr 0987  år 1986

Startsats Art nr 0974 Startsats Art nr 0981
Startsats Art nr 0984 Startsats Art nr 2844