Faller Satser  

 Start
Up


Mail


Efterlysning.


Nostalgi
.


Byggsatser.
 

Här visar vi ett urval byggsatser med flera byggnader i samma sats.
Järnvägsstation
 
S
tationshus med tillhörande godsmagasin, kiosk samt perrong.
Art nr 190060
Station
255 x 130 x 140 mm
Godsmagasin
193 x 108 x 73 mm
Kiosk
80 x 80 x 47 mm
Perrong
358 x 55 x 62 mm

Landsbygden

Set med hus och sågverk/kvarn.
Art nr 190061


 
Boningshus
145 x 145 x 96 mm
Såg/kvarn
230 x 160 x 104 mm
Övertäckt virkeslager
130 x 86 x 56 mm
Byggnad
115 x 87 x 59 mm

Handelscentrum

Handelscentrum med fyra byggnader.
Art nr 190062
Blomsterhandel
221 x 204 x 95 mm
Förråd
128 x 96 x 53 mm
Bryggeri
180 x 160 x 183 mm
Heminredning
217 x 136 x 105 mm

Handelshus

Fyra historiska stadsbyggnader.
Art nr 190063

Framsida

Baksida
Hus 1
76 x 93 x 200 mm
Hus 2 & 3
96 x 71 x 167 mm (2x)
Hus 4
40 x 90 x 175 mm
   

Station

St Johann Station
19,2 x 15,7 x 14,0 cm.
Art nr 190119
Stationshus Godsmagasin Cykelställ Virkesstaplar