Mega Startsatser          

 Start
Up


Mail


Efterlysning.


Nostalgi
.Byggsatser.
 

Här visar vi ett urval av Megastartsatser genom åren från Märklin.
Startsatser med räls och kontroller färdigt för alla rallare.
En startsats är ett bra förstaval när man börjar med modelltåg.


Art nr 29015
Ånglok med 5 godsvagnar.
Ellok med 3 personvagnar.
Rälsbuss.


Art nr 29019
Ellok med 4 godsvagnar.
Ellok med 4 Lastbilsvagnar.

Art nr 29040
Ånglok med 4 godsvagnar.
Ellok med 4 godsvagnar.

Art nr 29043
Ånglok med 4 godsvagnar.
Diesellok med 3 personvagnar.

Art nr 29051
Ellok med 3 personvagnar.
Ellok med  4 godsvagnar.

Art nr 29094
Ellok med 5 godsvagnar.
Ånglok med 3 personvagnar.

Art nr 29440
Ånglok med 6 godsvagnar.
Ellok med 4 personvagnar.

Art nr 29442
Ånglok med 3 personvagnar.
Ellok med 4 godsvagnar.

Art nr 29463
Ellok med 3 personvagnar.
Ellok med 4 godsvagnar.

Art nr 29500
Ellok med 5 godsvagnar.
Ånglok med 4 personvagnar.

Art nr 29548
Ånglok med 4 godsvagnar.
Ånglok med 3 personvagnar.

Art nr 29640
Ånglok med 5 godsvagnar.
Ånglok med 3 personvagnar.

Art nr 29680
Ellok med 3 personvagnar.
Ellok med 4 godsvagnar.

Art nr 29740
Diesellok med 5 godsvagnar.
Ånglok med 3 personvagnar.

Art nr 29741
Diesellok med 4 godsvagnar.
Ånglok med 3 personvagnar.

Art nr 29814
Ellok med 3 personvagnar.
Ellok med 5 godsvagnar.

Art nr 29820
Diesellok med 3 personvagnar.
Ånglok med 5 godsvagnar.

Art nr 29825
Ånglok med 4 godsvagnar.
Diesellok med 3 personvagnar.

Art nr 29840
Ånglok med 4 godsvagnar.
Ånglok med 4 personvagnar.

Art nr 29845
Ånglok med 3 personvagnar.
Diesellok med 4 godsvagnar.

Art nr 29848
Ånglok med 8 godsvagnar.
Diesellok med 3 personvagnar.

Art nr 29850
Ellok med 3 personvagnar.
Ellok med 4 godsvagnar.

Art nr 29851
Ellok med 4 godsvagnar.
Ellok med 3 personvagnar.

Art nr 29855
Ånglok med 3 personvagnar.
Ellok med 4 godsvagnar.

Art nr 29856
Ellok med 3 godsvagnar.
Godsmotorvagnståg.

Art nr 29859
Ellok med 4 godsvagnar.
Ellok med 3 personvagnar.